El Sistema Eurocat

El Projecte EUROCAT és un sistema d’intercanvi de béns i serveis, inclòs el treball personal, entre particulars, empreses, institucions associatives privades, i administracions públiques, basat en la confiança que s’atorguen mútuament els seus membres. El sistema d’intercanvi es vehicula mitjançant l’anotació electrònica de les transaccions en els comptes de posició comptable dels membres que les realitzen.

S’utilitza l’euro com a unitat de compte. Les anotacions d’euros dins del sistema s’anomenen saldos en eurocats.

Mitjançant un sistema de garanties que vehicula la confiança mútua, els membres del sistema poden disposar de certa capacitat de crèdit per a obtenir béns o serveis de qualsevol dels altres participants en el sistema. Aquest crèdit es redimeix al proveir béns i serveis a altres membres del sistema acceptant l’intercanvi en eurocats. Aquests intercanvis suposen per al proveïdor l’entrada de saldos positius en el seu compte d’usuari compensant el crèdit utilitzat.

Els membres del sistema també poden obtenir anotacions de saldos positius en eurocats aportant euros en el sistema, en una relació d’un EUROCAT per cada euro aportat.

Amb els euros aportats per obtenir saldos positius en eurocats es constitueix un fons del sistema per a permetre la convertibilitat parcial d’eurocats en euros i per assegurar la solvència al sistema.

Els saldos d’eurocats no generen cap tipus d’interès, positiu o negatiu, per a cap membre, gestor o part del sistema.

Si voleu conèixer en detall les característiques del model que en aquests moments tenim en discussió cliqueu aquí.