Cal una moneda complementària catalana i és possible

Quan el 2013 començàrem el projecte eurocat no sabíem que el 2016 contribuiríem a posar en marxa el www.rec.barcelona. Ara, un cop encarrilat el rec, i a punt de començar per part de NOVACT una nova fase per incentivar el seu ús dinamitzador de l’economia de proximitat en els barris de l’Eix Besòs de Barcelona, […]

Llegir més

El 4 de abril de 2014 se celebró un evento en la sede social de PIMEC, en Barcelona, con el fin de presentar Eurocat, el proyecto para crear una nueva moneda complementaria que funcionará previsiblemente a partir de junio en todo el territorio catalán. En el acto se planteó un plazo de un mes (hasta […]

Llegir més

El 4 d’abril del 2014 es va celebrar un esdeveniment a la seu social de PIMEC a Barcelona, amb la finalitat de presentar EUROCAT, el projecte per crear una nova moneda complementària que funcionarà previsiblement a partir del juny a tot el territori català. En l’acte es va plantejar un termini d’un mes (fins al […]

Llegir més

En 2012, el ex-economista jefe del Deutsche Bank y otros expertos firmaron una declaración a favor de la creación de monedas paralelas en los países en dificultades de la zona euro. El documento original en alemán e inglés puede descargarse de este enlace. Nuestra traducción al castellano es la siguiente:   Declaración sobre monedas paralelas, […]

Llegir més

El 2012, l’ex – economista en cap del Deutsche Bank i altres experts van signar una declaració a favor de la creació de monedes paral·leles als països en dificultats de la zona euro. El document original en alemany i anglès pot ser descarregat d’aquest enllaç. La nostra traducció al català és la següent: Declaració sobre monedes […]

Llegir més