Totes les monedes de curs legal funcionen de la mateixa manera. És igual que es tracti de l’euro, del dòlar o del ien. En el sistema monetari actual, la major part dels diners en circulació la crea el sector bancari per mitjà dels préstecs. Les implicacions d’aquesta forma de creació monetària són enormes, ja que […]

Llegir més

El proyecto EUROCAT se fundamenta en la experiencia contrastada de miles de ciudades y decenas de regiones y países que en los últimos cien años han puesto en marcha con éxito diferentes modalidades de monedas sociales complementarias o sistemas de crédito mutuo que han beneficiado a empresas, trabajadores, consumidores y administraciones públicas, especialmente en situaciones […]

Llegir més

El projecte EUROCAT es fonamenta en l’experiència contrastada de milers de ciutats i desenes de regions i països que en els últims cent anys han posat en marxa amb èxit diferents modalitats de monedes socials complementàries o sistemes de crèdit mutu que han beneficiat les empreses, els treballadors, els consumidors i les administracions públiques, especialment […]

Llegir més