Quan el 2013 començàrem el projecte eurocat no sabíem que el 2016 contribuiríem a posar en marxa el www.rec.barcelona.

Ara, un cop encarrilat el rec, i a punt de començar per part de NOVACT una nova fase per incentivar el seu ús dinamitzador de l’economia de proximitat en els barris de l’Eix Besòs de Barcelona, reprenem el projecte eurocat com a eina imprescindible per rellançar selectivament l’economia per sortir de la crisi provocada per la gestió de la COVID.